Episode 11 – Titanic and pjusk

Ola Sollien er på besøk, men er too cool til å spytte tyggisen før han går i studio. Tone har gjort påsketing. Petter K har prøvd å hooke på jodel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *