Episode 43 – Oktoberfest og julebrus

Vi har med oss Veronica Solbak som er leder for Sosialutvalget, og hun forteller om den kommende oktoberfesten, samt hvordan hun behandler funksjonshemmede på kino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *