Episode 46 – Jodel-date og innredning

Petter er atter en gang på besøk for å gjøre noe med vår tynne opplastningshistorikk. Espen kommer for sent, Kaj snakker om russisk doping, og Petter opplyser en ufrivillig gjesteopptreden på et av verdens største nettforum. Hør hva som skjer da vel!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *