Episode 67 – *Fredrik blir irritert*

Martin Bjerke er gjest og Lodin kommer med dårlige vitser og innslag av fornuftige ting!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *